ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ҚАРАҚАЛПАҚТАР: ТАРИХЫ МЕН МƏДЕНИЕТІ

Авторы

  • Т.Ə. Əпендиев

Ключевые слова:

этнос, этимология, нация, каракалпакский народ, территория Казахстана, ассамблея, традиция

Аннотация

Ресей империясының құрамында болған кезеңде жүргізілген саяси-әкімшілік
реформалардың барысында қазақ жеріне өзге ұлт өкілдерін қоныстандыра бастағаны, бұл
үдерістің кеңестік дәуірде күшейе түскендігі баршамызға мәлім. Соның нәтижесінде қазақ
халқының құрамы өзгерістерге ұшырап, көпұлтты, яғни полиэтникалық сипатқа ие болған еді.
Қазіргі кезде Қазақстан территориясында жергілікті қазақ халқынан басқа тұратын ұлт
өкілдерінің тарихын, мәдениетін, өмір сүру салтын зерттеудің маңыздылығы зор. Мақалада қазақ
жерін ертеден қоныстанған түркі тілдес халықтардың бірі қарақалпақ халқы жайлы баяндалады.
Ғылыми мақаланың мақсаты – қарақалпақ халқының этникалық шығу тегі, тілі мен жазуы,
қолөнері, киімі, діні мен наным-сенімдері, дәстүрі мен әдет-ғұрыптары, мерекелері, асханасы мен
тағамдары, шаруашылығы, отбасылық дәстүрі туралы мәліметтерді талдау болып табылады.

Загрузки

Опубликован

2019-09-30

Как цитировать

Əпендиев Т. (2019). ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ҚАРАҚАЛПАҚТАР: ТАРИХЫ МЕН МƏДЕНИЕТІ. Электронный научный журнал «edu.e-history.Kz», 6(3), 56–67. извлечено от https://edu.e-history.kz/index.php/history/article/view/82

Выпуск

Раздел

Статьи