Басты бет » Редакция » СЫДЫҚОВ ЕРЛАН БӘТТАШҰЛЫ

СЫДЫҚОВ ЕРЛАН БӘТТАШҰЛЫ

Ел: Қазақстан

Лауазымы: Л. Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің ректоры.

Туған күні, айы, жылы: 29.02.1956 ж.

Білімі, мамандығы (біліктілігі), лицензиялары:

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, тарих факультеті (1978).

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің аспирантурасы (1984).

Ғылыми атағы, дәрежесі, қызметі:

Тарих ғылымдарының докторы, докторлық диссертациясының тақырыбы: «Қазақстан Ресей Федерациясының құрамында (1917–1937)» (1999).

Профессор (2001). Халықаралық педагогикалық білім беру ғылымдары академиясының академигі (2003), Ы. Алтынсарин атындағы Қазақ білім беру академиясының акдемигі (2005), Қазақ ұлттық жаратылыстану ғылымдары академиясының академигі (2005), «Әлемнің танымал ғалымы» (Кембридж, Англия) (2008).

Тілдерді меңгеруі: қазақ, орыс.

Кітаптары:

1. Высшая школа: современный взгляд и подходы к реформированию. – Алматы, 2006. – 448 с. қазақ, орыс тілінде.

2. Шәкәрім және Алашорда: ғылыми жинақ. – Алматы: Раритет, 2008. – 184 б. (Шәкәрім әлемі).

3. Сибирь и Казахстан (Национально-территориальное размежевание Сибири и Казахстана. 1919–1922 гг.): монография /Е.Б. Сыдыков, М.П. Малышева. – Семей, 2010. – 390 с.

4. Сыдыков Е.Б. Гонимые голодом. Сборник документов. – Семей, 2010. – 693 с.

5. Сыдыков Е.Б. Российско-казахстанские отношения на этапе становления тоталитарной суперэтнической державы: монография. – Семей, 2010. – 299 с.

6. Восточное отделение Правительства Алашорды: сборник документов / сост. Е. Сыдыков, Е.Е. Сайлаубай, Л. К. Кадырова и др. – Семей, 2010. – 425 с.

7. Город Алаш: сборник документов / сост. Е. Сыдыков, В. Кашляк. – Семей, 2010. – 366 с.

8. Алаш қаласының тарихы. – Семей, 2010. – 161 б.

9. Сыдыков Е.Б. Шакарим. – М.: Молодая гвардия, 2012. – 351 [1] с: ил. – (Жизнь замечательных людей: сер. биогр.; вып. 1397).

10. Сыдыков Е. Ученики Л.Н. Гумилева. – Астана: Фолиант, 2012. – 336 с.

11. Сыдыков Е. Лев Гумилев и тюркское возрождение. – Астана: Фолиант, 2012. – 320 с. Серия «Мир Гумилева».