Басты бет » Редакциялық кеңес » КӨМЕКОВ БОЛАТ ЕШМҰХАМЕДҰЛЫ

КӨМЕКОВ БОЛАТ ЕШМҰХАМЕДҰЛЫ

Ел: Қазақстан

Лауазымы:

Ш.Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институтының бас ғылыми қызметкері.

Туғанкүні, айы, жылы: 05.08.1940 ж.

Білімі, мамандығы (біліктілігі), лицензиялары:

Ташкентмемлекеттікуниверситеті, шығысфакультетініңараббөлімі (1963).

Ғылымиатағы, дәрежесі, қызметі:

Тарихғылымдарыныңдокторы, докторлықдиссертациясыныңтақырыбы: «Государствокимаков IX–XI вв. поарабскимисточникам» (1993).

Профессор (1996).

ҚР ҰҒА корреспондент мүшесі (1995).

ҚР ҰҒА академигі (2003).

Тілдерді меңгеруі: қазақ, орыс, араб.

Кітаптары:

1. Государство кимаков IX–XI вв. по арабским источникам. – Алма-Ата, (1972).

2. История Казахской ССР. – Т.1, 2. – Алма-Ата, (1979).

3. Арабские и персидские источники по истории кипчаков VIII–XIV вв. –Алма-Ата, (1987).

4. История Казахстана. Очерк. – Алма-Ата, (1993).

5. История Казахстана в средние века (VI—XVII вв.). – Алматы, (1996).

6. История Казахстана. – Т.1, 2. – Алматы, (1997).