Басты бет » Редакция » ӘБІЛ ЕРКІН АМАНЖОЛҰЛЫ

ӘБІЛ ЕРКІН АМАНЖОЛҰЛЫ

Ел: Қазақстан

Лауазымы: Мемлекет тарихы институтының директоры.

Туған күні: 04.09.1969.

Білімі, мамандығы (біліктілігі), лицензиялары:

ҚарМУ (1992)

Ғылыми атақтары, дәрежелері, қызметі:

тарих ғылымдарының докторы (2009), профессор (2011)

Диссертация тақырыбы «Тарихи зерттеулерде жаратылыстану-ғылыми әдістерді қолданудың әдіснамалық мәселелері: тарих және синергетика».

Зерттеу қызығушылықтары саласы.

Ғылымдағы пәнаралық зерттеулер, тарихи зерттеулерде жаратылыстану әдістерін қолдану.

Тілдерді білуі: қазақ, орыс, ағылшын.

Кітаптар:

200-ден астам ғылыми жарияланымның, оның ішінде 22 монографияның, 26 оқулық пен оқу құралдарының, ISI, Scopus базаларына кіретін журналдарда 7 мақаланың авторы.

1  . Этногенез казахов. Опыт системного подхода. Костанай,: Изд-во КСХИ, 1997

2  . Политические процессы в Центральном и Юго-Восточном Казахстане в 50-е годы XVIII-первой четверти XIX веков. Хан Абылай // История Казахстана с древнейших времен до наших дней. В пяти томах. Т.3. Алматы: «Атамура», 2000

3  . Тарихшы жане онын заманы (историк и его эпоха). Издание КТИФ «Эврика». Петропавловск,2001

4  . Естественно-географические и исторические предпосылки возникновения города Кустаная // Кустанай-Костанай: очерки истории. С древнейших времен до 1936 года. — Костанай: ТОО «Костанайполиграфия», 2012

5  . Кереи в потоке истории. Проблемы формирования военно-потестарных объединений казахского этноса в контектсе этнополитических процессов. Saarbrucken: Palmarium Academic Pablishing, 2015