1.
Мухитов Қ. ҚАЗАҚ КҮРЕСІ: ӨТКЕНІ, БҮГІНІ ЖƏНЕ БОЛАШАҒЫ. edu.e-history.kz [Интернет]. 30 март 2020 г. [цитируется по 21 февраль 2024 г.];(1):307-1. доступно на: https://edu.e-history.kz/index.php/history/article/view/465