Еркенова Ə.Қ. «ҚАЗАҚСТАНДА МҰРАҒАТ ІСІН БАСҚАРУ». Электронный научный журнал «edu.e-history.kz», no. 1 (март 15, 2017): 81–86. просмотрено июнь 22, 2024. https://edu.e-history.kz/index.php/history/article/view/768.