Абдраханов, Д.М. «ЛАТЫНДАСТЫРУ МƏСЕЛЕСІНІҢ ТАРИХЫ». Электронный научный журнал «edu.e-history.kz», no. 4 (декабрь 15, 2017): 8–12. просмотрено февраль 21, 2024. https://edu.e-history.kz/index.php/history/article/view/666.