Ошан Ж., и Бөтөнөев Ж.С. «ҚАЗАҚСТАН ШЫҒЫСТАНУШЫЛАРЫ ЗЕРТТЕУІНДЕГІ ҚЫТАЙ АРХИВІ ҚҰЖАТТАРЫНДАҒЫ БҰРЫТТАР (ҚЫРҒЫЗДАР) ТУРАЛЫ МАҒЛҰМАТТАР». Электронный научный журнал «edu.e-history.kz» 10, no. 1 (март 30, 2023): 53–67. просмотрено февраль 21, 2024. https://edu.e-history.kz/index.php/history/article/view/599.