Мухитов, Қ. «ҚАЗАҚ КҮРЕСІ: ӨТКЕНІ, БҮГІНІ ЖƏНЕ БОЛАШАҒЫ». Электронный научный журнал «edu.e-history.kz», no. 1 (март 30, 2020): 307–317. просмотрено февраль 21, 2024. https://edu.e-history.kz/index.php/history/article/view/465.