Саурыкова, Ж.С. «ІРІ БАЙЛАРДЫҢ МАЛ-МҮЛКІН КӘМПЕСКЕЛЕУ — ХАЛЫҚ ҚАСІРЕТІНІҢ АЛҒЫШАРТЫ (ЖЕТІСУ ӨҢІРІНІҢ МЫСАЛЫНДА)». Электронный научный журнал «edu.e-history.kz» 10, no. 2 (июнь 28, 2023): 361–374. просмотрено июль 24, 2024. https://edu.e-history.kz/index.php/history/article/view/323.