Акымбек, Е., и М. Шағырбаев. «ШУ ӨҢІРІНДЕГІ ОРТАҒАСЫРЛЫҚ ТӨРТКҮЛДЕРДІҢ СТРАТИГРАФИЯСЫ (Х-ХІІ ғғ.)». Электронный научный журнал «edu.e-history.Kz», вып. 1, март 2020 г., сс. 25-40, https://edu.e-history.kz/index.php/history/article/view/796.