Нургазы, Д. . «ЗИЯТ ШƏКƏРІМҰЛЫНЫҢ ТҰЛҒАЛЫҚ КЕЛБЕТІНІҢ ҚАЛЫПТАСУЫНА ЫҚПАЛ ЕТКЕН ФАКТОРЛАР». Электронный научный журнал «edu.e-history.Kz», вып. 2, июнь 2017 г., сс. 226-34, https://edu.e-history.kz/index.php/history/article/view/725.