Камалов, А., и Ш. Сауданбекова. «ҚАЗАҚТАР МЕН ЖАПОНДАРДЫҢ ҰЛТТЫҚ ДҮНИЕТАНЫМЫНДАҒЫ ЫРЫМТИЫМ, РƏМІЗДЕР, СЕМИОТИКАЛЫҚ ТАЛДАУ». Электронный научный журнал «edu.e-history.Kz», вып. 2, июнь 2017 г., сс. 141-5, https://edu.e-history.kz/index.php/history/article/view/714.