Ошан Ж., и Бөтөнөев Ж.С. «ҚАЗАҚСТАН ШЫҒЫСТАНУШЫЛАРЫ ЗЕРТТЕУІНДЕГІ ҚЫТАЙ АРХИВІ ҚҰЖАТТАРЫНДАҒЫ БҰРЫТТАР (ҚЫРҒЫЗДАР) ТУРАЛЫ МАҒЛҰМАТТАР». Электронный научный журнал «edu.e-history.Kz», т. 10, вып. 1, март 2023 г., сс. 53-67, doi:10.51943/2710-3994_2023_33_1_53-67.