Джурсунбаев, Б. «ТҮРКІСТАНДАҒЫ ҰЛТТЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ ҰЙЫМДАРДЫҢ КЕҢЕСТІК БИЛІКТІҢ ОРНАУЫНА БАЙЛАНЫСТЫ ҰСТАНЫМДАРЫ». Электронный научный журнал «edu.e-history.Kz», т. 6, вып. 2, июнь 2019 г., сс. 61-72, https://edu.e-history.kz/index.php/history/article/view/570.