Исенов, Ө. «ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ 30-ЖЫЛДАРДАҒЫ АШАРШЫЛЫҚ: ҚАЗАҚ ХАЛҚЫНЫҢ АТАМЕКЕНЕН КӨШУІ». Электронный научный журнал «edu.e-history.Kz», вып. 4, декабрь 2020 г., сс. 218-30, https://edu.e-history.kz/index.php/history/article/view/369.