Ескеева, М. «ТҮРКІ ТІЛДЕРІНІҢ ТАРИХИ КЛАССИФИКАЦИЯСЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ТІЛІ». Электронный научный журнал «edu.e-history.Kz», вып. 4, декабрь 2020 г., сс. 131-4, https://edu.e-history.kz/index.php/history/article/view/342.