Шилдебай, С., Б. Кабдушев, и Д. Жуматов. «КЕҢЕСТІК ҚАЗАҚСТАН: ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕ ІС ЖҮРГІЗУДІ ЕНГІЗУ ТАРИХЫНАН». Электронный научный журнал «edu.e-history.Kz», вып. 4, декабрь 2020 г., сс. 507-20, https://edu.e-history.kz/index.php/history/article/view/341.