Саурыкова, Ж. «ІРІ БАЙЛАРДЫҢ МАЛ-МҮЛКІН КӘМПЕСКЕЛЕУ — ХАЛЫҚ ҚАСІРЕТІНІҢ АЛҒЫШАРТЫ (ЖЕТІСУ ӨҢІРІНІҢ МЫСАЛЫНДА)». Электронный научный журнал «edu.e-history.Kz», т. 10, вып. 2, июнь 2023 г., сс. 361-74, doi:10.51943/2710-3994_2023_34_2_361-374.