Қ.Қ. Байсарина, Б. Токешкадиров, и А.Б. Бақытжанова. «ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАНДА АУҚАТТЫ ШАРУА ҚОЖАЛЫҚТАРЫН ТӘРКІЛЕУ ЖӘНЕ ОНЫҢ ТАРИХИ САЛДАРЫ». Электронный научный журнал «edu.e-history.Kz», т. 9, вып. 4, декабрь 2022 г., сс. 26-43, doi:10.51943/2710-3994_2022_32_4_26-43.