Л.С. Динашева, Г.Ж. Примкулова, и М.О. Аксой. «XIX ғ. 60-70 жж. ПАТША ҮКІМЕТІНІҢ ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАНДА ЖҮРГІЗГЕН ҚОНЫС АУДАРУ САЯСАТЫ ЖӘНЕ КӨПЭТНОСТЫ ҚҰРЫЛЫМНЫҢ ҚАЛЫПТАСУЫ». Электронный научный журнал «edu.e-history.Kz», т. 9, вып. 1, март 2022 г., сс. 105-18, doi:10.51943/2710-3994_2022_29_1_105-118.