[1]
Еркенова Ə.Қ., «ҚАЗАҚСТАНДА МҰРАҒАТ ІСІН БАСҚАРУ», edu.e-history.kz, вып. 1, сс. 81–86, мар. 2017.