[1]
Д. Абдраханов, «ЛАТЫНДАСТЫРУ МƏСЕЛЕСІНІҢ ТАРИХЫ», edu.e-history.kz, вып. 4, сс. 8–12, дек. 2017.