[1]
Қ. Мухитов, «ҚАЗАҚ КҮРЕСІ: ӨТКЕНІ, БҮГІНІ ЖƏНЕ БОЛАШАҒЫ», edu.e-history.kz, вып. 1, сс. 307–317, мар. 2020.