[1]
М. . Иембекова, «ҚАЗАҚСТАН МЕН ҚЫРҒЫЗСТАН АРАСЫНДАҒЫ ҚАТЫНАСТАРДЫҢ ҚАЗІРГІ ДАМУ ДЕҢГЕЙІ ЖƏНЕ МƏСЕЛЕЛЕРІ», edu.e-history.kz, вып. 4, сс. 191–205, дек. 2020.