Садыкова , А. (2017) «РЕСЕЙ КОММУНИСТІК (БОЛЬШЕВИКТІК) ПАРТИЯСЫНЫҢ ОРТАЛЫҚ КОМИТЕТІ ҚАРАМАҒЫНДАҒЫ ДІНМЕН КҮРЕС ЖӨНІНДЕГІ КОМИССИЯСЫ ЖƏНЕ МҰСЫЛМАН МƏСЕЛЕСІ», Электронный научный журнал «edu.e-history.kz», (1), сс. 185–189. доступно на: https://edu.e-history.kz/index.php/history/article/view/785 (просмотрено: 22 июнь 2024).