Козгамбаева, Г. (2017) «ҚАЗАҚСТАН МЕН РЕСЕЙДІҢ МƏДЕНИЕТ, ҒЫЛЫМ МЕН БІЛІМ САЛАСЫНДАҒЫ БАЙЛАНЫСТАРЫ», Электронный научный журнал «edu.e-history.kz», (1), сс. 122–127. доступно на: https://edu.e-history.kz/index.php/history/article/view/775 (просмотрено: 22 июнь 2024).