Керимбаев, Е. (2017) «ҚЫТАЙДЫҢ ƏЛЕМГЕ МƏДЕНИ ЫҚПАЛДАСТЫҚ САЯСАТЫ», Электронный научный журнал «edu.e-history.kz», (1), сс. 105–110. доступно на: https://edu.e-history.kz/index.php/history/article/view/772 (просмотрено: 13 июль 2024).