Ошан Ж. и Бөтөнөев Ж.С. (2023) «ҚАЗАҚСТАН ШЫҒЫСТАНУШЫЛАРЫ ЗЕРТТЕУІНДЕГІ ҚЫТАЙ АРХИВІ ҚҰЖАТТАРЫНДАҒЫ БҰРЫТТАР (ҚЫРҒЫЗДАР) ТУРАЛЫ МАҒЛҰМАТТАР», Электронный научный журнал «edu.e-history.kz», 10(1), сс. 53–67. doi: 10.51943/2710-3994_2023_33_1_53-67.