А.Қ. Кушкумбаев, А. К. и Т.А. Уалиев (2022) «ЕР ЕДІГЕ ЖЫРЫНЫҢ ТАРИХНАМАСЫ (XIX ғ. II-жартысы – XX ғ. I – жартысы)», Электронный научный журнал «edu.e-history.kz», 9(3), сс. 15–26. doi: 10.51943/2710-3994_2022_31_3_15-26.