Кабыл, А. (2020) «ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ XVIII Ғ. СОҢЫ МЕН XX ҒАСЫР БАСЫНДАҒЫ ҰЛТ-АЗАТТЫҚ ҚОЗҒАЛЫСТЫ ОҚЫТУДЫҢ ТЕОРИЯСЫ МЕН ПРАКТИКАСЫНЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ», Электронный научный журнал «edu.e-history.kz», (4), сс. 248–259. доступно на: https://edu.e-history.kz/index.php/history/article/view/337 (просмотрено: 13 июль 2024).