Саурыкова, Ж. (2023) «ІРІ БАЙЛАРДЫҢ МАЛ-МҮЛКІН КӘМПЕСКЕЛЕУ — ХАЛЫҚ ҚАСІРЕТІНІҢ АЛҒЫШАРТЫ (ЖЕТІСУ ӨҢІРІНІҢ МЫСАЛЫНДА)», Электронный научный журнал «edu.e-history.kz», 10(2), сс. 361–374. doi: 10.51943/2710-3994_2023_34_2_361-374.