Қ.Қ. Байсарина, Б. Токешкадиров и А.Б. Бақытжанова (2022) «ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАНДА АУҚАТТЫ ШАРУА ҚОЖАЛЫҚТАРЫН ТӘРКІЛЕУ ЖӘНЕ ОНЫҢ ТАРИХИ САЛДАРЫ», Электронный научный журнал «edu.e-history.kz», 9(4), сс. 26–43. doi: 10.51943/2710-3994_2022_32_4_26-43.