Мукаметхакнулы, Н., и К. Кауымбек. 2017. «ҚР МЕН ҚХР АРАСЫНДАҒЫ МƏДЕНИ ҚАРЫМ - ҚАТЫНАСТАРДЫҢ ДАМУЫ». Электронный научный журнал «edu.e-history.Kz», вып. 1 (март):154-61. https://edu.e-history.kz/index.php/history/article/view/780.