Килыбаева, П.Қ., и Л.Н. Нурсултанова. 2017. «ОРТАЛЫҚ АЗИЯ АЙМАҒЫНДАҒЫ СУ МƏСЕЛЕСІ: САЯСИ-ЭКОНОМИКАЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ». Электронный научный журнал «edu.e-history.Kz», вып. 2 (июнь):163-71. https://edu.e-history.kz/index.php/history/article/view/717.