Килыбаева, П.Қ. 2017. «ОРТАЛЫҚ АЗИЯДАҒЫ ҚАЗІРГІ МƏДЕНИЕТАРАЛЫҚ БАЙЛАНЫСТАРДЫҢ ДАМУЫ». Электронный научный журнал «edu.e-history.Kz», вып. 2 (июнь):155-62. https://edu.e-history.kz/index.php/history/article/view/716.