Ошан Ж., и Бөтөнөев Ж.С. 2023. «ҚАЗАҚСТАН ШЫҒЫСТАНУШЫЛАРЫ ЗЕРТТЕУІНДЕГІ ҚЫТАЙ АРХИВІ ҚҰЖАТТАРЫНДАҒЫ БҰРЫТТАР (ҚЫРҒЫЗДАР) ТУРАЛЫ МАҒЛҰМАТТАР». Электронный научный журнал «edu.e-history.Kz» 10 (1):53-67. https://doi.org/10.51943/2710-3994_2023_33_1_53-67.