Мухитов, Қ. 2020. «ҚАЗАҚ КҮРЕСІ: ӨТКЕНІ, БҮГІНІ ЖƏНЕ БОЛАШАҒЫ». Электронный научный журнал «edu.e-history.Kz», вып. 1 (март):307-17. https://edu.e-history.kz/index.php/history/article/view/465.