Н.К. Дүйсенова, и Б.Қ. Смағұлов. 2023. «МЕМЛЕКЕТТІК ОРТАЛЫҚ МУЗЕЙДІҢ 1940–1950 ЖЫЛДАРДЫҢ БАСЫНДАҒЫ ҚЫЗМЕТІНІҢ НЕГІЗГІ БАҒЫТТАРЫ». Электронный научный журнал «edu.e-history.Kz» 10 (1):97-110. https://doi.org/10.51943/2710-3994_2023_33_1_97-110.