Кабыл А.Ə. 2020. «ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ XVIII Ғ. СОҢЫ МЕН XX ҒАСЫР БАСЫНДАҒЫ ҰЛТ-АЗАТТЫҚ ҚОЗҒАЛЫСТЫ ОҚЫТУДЫҢ ТЕОРИЯСЫ МЕН ПРАКТИКАСЫНЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ». Электронный научный журнал «edu.e-history.Kz», вып. 4 (декабрь):248-59. https://edu.e-history.kz/index.php/history/article/view/337.