Саурыкова, Ж.С. 2023. «ІРІ БАЙЛАРДЫҢ МАЛ-МҮЛКІН КӘМПЕСКЕЛЕУ — ХАЛЫҚ ҚАСІРЕТІНІҢ АЛҒЫШАРТЫ (ЖЕТІСУ ӨҢІРІНІҢ МЫСАЛЫНДА)». Электронный научный журнал «edu.e-history.Kz» 10 (2):361-74. https://doi.org/10.51943/2710-3994_2023_34_2_361-374.