БЕЙСЕГУЛОВА, А. ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ҚАРАШАЙ ЖƏНЕ БАЛҚАР ЭТНОСЫНЫҢ САНЫ МЕН ГЕОГРАФИЯЛЫҚ ОРНАЛАСУЫ. Электронный научный журнал «edu.e-history.kz», [S. l.], n. 2, p. 16–24, 2017. Disponível em: https://edu.e-history.kz/index.php/history/article/view/696. Acesso em: 22 июн. 2024.