МУХИТОВ, Қ. ҚАЗАҚ КҮРЕСІ: ӨТКЕНІ, БҮГІНІ ЖƏНЕ БОЛАШАҒЫ. Электронный научный журнал «edu.e-history.kz», [S. l.], n. 1, p. 307–317, 2020. Disponível em: https://edu.e-history.kz/index.php/history/article/view/465. Acesso em: 21 фев. 2024.