Əбсадық А. (2020). КЕЙКІ МЕРГЕН: ХАЛЫҚТЫҚ БАЯНДАУЛАР ЖƏНЕ ЖАЗБА ДЕРЕКТЕР. Электронный научный журнал «edu.e-history.Kz», (4), 44–56. извлечено от https://edu.e-history.kz/index.php/history/article/view/857