Керимбаев, Е. (2017). ҚЫТАЙДЫҢ ƏЛЕМГЕ МƏДЕНИ ЫҚПАЛДАСТЫҚ САЯСАТЫ. Электронный научный журнал «edu.e-history.Kz», (1), 105–110. извлечено от https://edu.e-history.kz/index.php/history/article/view/772