Бейсегулова, А. (2017). ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ҚАРАШАЙ ЖƏНЕ БАЛҚАР ЭТНОСЫНЫҢ САНЫ МЕН ГЕОГРАФИЯЛЫҚ ОРНАЛАСУЫ. Электронный научный журнал «edu.e-history.Kz», (2), 16–24. извлечено от https://edu.e-history.kz/index.php/history/article/view/696