Ошан Ж., & Бөтөнөев Ж.С. (2023). ҚАЗАҚСТАН ШЫҒЫСТАНУШЫЛАРЫ ЗЕРТТЕУІНДЕГІ ҚЫТАЙ АРХИВІ ҚҰЖАТТАРЫНДАҒЫ БҰРЫТТАР (ҚЫРҒЫЗДАР) ТУРАЛЫ МАҒЛҰМАТТАР. Электронный научный журнал «edu.e-history.Kz», 10(1), 53–67. https://doi.org/10.51943/2710-3994_2023_33_1_53-67