Жораева, Г. (2019). ҰЛТ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯСЫНЫҢ ҚУҒЫНДАЛУ ТАРИХЫ (ХХ ҒАСЫРДЫҢ 20 ЖЫЛДЫҢ СОҢЫ-30 ЖЫЛДЫҢ БАСЫ). Электронный научный журнал «edu.e-history.Kz», 6(2), 40–45. извлечено от https://edu.e-history.kz/index.php/history/article/view/568