Н.К. Дүйсенова, & Б.Қ. Смағұлов. (2023). МЕМЛЕКЕТТІК ОРТАЛЫҚ МУЗЕЙДІҢ 1940–1950 ЖЫЛДАРДЫҢ БАСЫНДАҒЫ ҚЫЗМЕТІНІҢ НЕГІЗГІ БАҒЫТТАРЫ. Электронный научный журнал «edu.e-history.Kz», 10(1), 97–110. https://doi.org/10.51943/2710-3994_2023_33_1_97-110