А.Қ. Кушкумбаев, А. К., & Т.А. Уалиев. (2022). ЕР ЕДІГЕ ЖЫРЫНЫҢ ТАРИХНАМАСЫ (XIX ғ. II-жартысы – XX ғ. I – жартысы). Электронный научный журнал «edu.e-history.Kz», 9(3), 15–26. https://doi.org/10.51943/2710-3994_2022_31_3_15-26